Hướng dẫn đăng ký tên miền

Kính gửi đối tác,

Bạn đã chọn thu hút khách hàng qua trang web của riêng mình chưa? InstaForex muốn hỗ trợ thêm cho khách hàng của mình bằng cách cung cấp nội dung và lưu trữ cho trang web hoàn toàn miễn phí! Điều duy nhất khách hàng phải làm là mua một tên miền. Dưới đây, bạn sẽ tìm hiểu các đề xuất của chúng tôi để mua tên miền:

Đây là những nguyên tắc chính mà sẽ giúp bạn có được một tên miền phù hợp. Ngay sau khi tên miền đã được đăng ký, hãy chỉ định nó trong mẫu đơn để nhận được một trang web đối tác hoàn toàn miễn phí. Hướng dẫn thêm sẽ được gửi đến địa chỉ email mà đã được ghi trong mẫu đơn của bạn để nhận trang web liên kết.