Open an affiliate account has been opened
Account:
Password:

Your password has been also sent to the provided email address.

Osobné stretnutie

Partnerom, ktorí vážne premýšľajú o dlhodobej spolupráci so spoločnosťou, ponúka InstaForex unikátnu príležitosť stretnúť sa osobne za rokovacím stolom. Osobné stretnutie môže byť pre obe strany rozhodujúce pri výbere, akým smerom sa má spolupráca uberať.

Ak partner spĺňa isté požiadavky, spoločnosť InstaForex je ochotná zaplatiť náklady na cestu. Pre podrobné informácie kontaktujte Oddelenie vzťahov s partnermi a uveďte požadované informácie.

Zástupcov spoločnosti môžete stretnúť aj na medzinárodných veľtrhoch. InstaForex je aktívnym účastníkom medzinárodných veľtrhov, preto budete mať príležitosť obrátiť sa na našich expertov s otázkami, vymeniť si kontakty a prediskutovať spoločné projekty.