Дистрибуция на цитати

Ние предлагаме на уеб администраторите и собствениците на сайтове свободен достъп до валутни котировки в режим на реално време. Всички инструменти за търговия, налични в платформата InstaTrader, също така са на разположение за предлагане на котировки.

На тази уеб страница уебмастърите и собствениците на уебсайтове могат да четат за това как да получат безплатен достъп до онлайн валутни котировки. Всички символи за търговия в InstaTrader могат да се поставят като онлайн котировки на вашия уеб ресурс.

Онлайн котировките ще допринесат за богатото ви съдържание и ще привлекат нови клиенти и потребители благодарение на най-новата информация за пазарните движения.

За да добавите оферти към Вашия уебсайт, проучете информацията за PHP заявка към уеб страницата на ИнстаФорекс. Когато използвате тези оферти, поставете връзката към нашия уебсайт www.instaforex.com.

Получаване на оферти:

Описание на API: https://quotes.instaforex.com/

Получаване на тикове: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick

възможни изходни формати:

1. JSON - За да получите котировки в JSON формат, добавете параметър m = json към заявката.

#Пример за заявка: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json

Резултат от заявката:

[{"digits":4, "ask":1.1341, "bid":1.1338, "change":0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444034, "change24h":0.0005}, {"digits":4, "ask":1.4654, "bid":1.4651, "change":0.0001, "symbol":"GBPUSD", "lasttime":1466444036, "change24h":0.0181}, {"digits":2, "ask":104.55, "bid":104.52, "change":-0.01, "symbol":"USDJPY", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.17}, {"digits":4, "ask":0.9606, "bid":0.9603, "change":-0.0001, "symbol":"USDCHF", "lasttime":1466444036, "change24h":-0.0008}, {"digits":4, "ask":1.2797, "bid":1.2794, "change":-0.0001, "symbol":"USDCAD", "lasttime":1466444034, "change24h":-0.0053}]

2. XML - За да получите котировки в XML формат, добавете параметър m = xml към заявката.

#Пример за заявка: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=xml");

Резултат от заявката:

Предупреждение: Изходът в XML формат може да бъде премахнат в бъдещо издание.

Показване само на специфични валутни двойки:

За да получите само специфични валутни двойки, подайте параметър q = със списък на валутните двойки, разделени със запетаи.

#Пример за заявка: https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesTick?m=json&q=eurusd,gold,%23bitcoin");

Резултат от заявката:

[{"digits":4, "ask":1.1344, "bid":1.1341, "change":-0.0001, "symbol":"EURUSD", "lasttime":1466444823, "change24h":0.0008}, {"digits":2, "ask":1285.71, "bid":1285.11, "change":-0.03, "symbol":"GOLD", "lasttime":1466444824, "change24h":-4.23}, {"digits":2, "ask":743.98, "bid":739.98, "change":-0.05, "symbol":"#Bitcoin", "lasttime":1466444795, "change24h":-16.18}]

Нотации:

Нотации, използвани за показване на резултати (легенда на ключа)

symbol - символът на валутната двойка
bid - стойността на офертата bid
ask - стойността на офертата ask
change - стойността, посочваща промяната спрямо предишната цена на валутната двойка
digits - стойността, показваща колко цифри след десетичната точка се показват в цената на валутната двойка
lasttime - стойността, посочваща времето на последната промяна на цената на валутната двойка
change24h - промяната спрямо затварянето на предишния ден

Получаване на списъка с всички налични инструменти:

Налични изходни формати: JSON

#Пример за заявка: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList
file_get_contents("https://quotes.instaforex.com/api/quotesList");

Резултат от заявката:

{"quotesList": [{"symbol":"EURUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Euro vs US Dollar"}, {"symbol":"GBPUSD", "group":{"name":"Forex", "id":0}, "desc":"Great Britain Pound vs US Dollar"}]}

Получаване на списъка по групи:

Пример: https://quotes.instaforex.com/api/quotesList?groupId=21

0-5 - Група Форекс
6 - Метали
7 - CFD
16-19, 21 - Futures/Indices

Използване на библиотеката в PHP (изискване за версия на PHP>5.2):

Сваляне архив
Вижте също